919 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ 32 2 3 2017 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

919 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ 32 2 3 2017

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΩΝ
Αριθμός Εντολής 32/08-02-2017
ΑΔΑ 6ΜΒΙΟΡ1Π-Μ4Υ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-03-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear