ΑΠ 863 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΠ 863 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Αριθμός Εντολής 863/07-04-2020
ΑΔΑ 60Δ3ΟΡ1Π-ΖΔΜ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-04-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear