7Α/2018 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

7Α/2018 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΑΒ
Ημερομηνία Διακήρυξης 31-10-2018
Αριθμός Διακήρυξης 7Α/2018
ΑΔΑ Ω400ΟΡ1Π-53Ε
ΑΔΑΜ 18PROC003931086
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-12-2018 - Ωρα 09:00 π.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear