79Τ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΣΕΡΡΕΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

79Τ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΣΕΡΡΕΣ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 79Τ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΣΕΡΡΕΣ
Αριθμός Εντολής 79Τ/22-07-2020
ΑΔΑ Ψ2ΟΖΟΡ1Π-4ΕΖ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-09-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear