784 ΠΡΟΣΦΟΡΕς ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ 46 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

784 ΠΡΟΣΦΟΡΕς ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ 46

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Αριθμός Εντολής 46/20-02-2017
ΑΔΑ ΩΓΓΛΟΡ1Π-ΘΓ6
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-03-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear