783 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑ 45 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

783 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑ 45

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ
Αριθμός Εντολής 45/20-02-2017
ΑΔΑ 6ΟΠΩΟΡ1Π-ΖΒ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-03-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear