781 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ 43 20 2 2017 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

781 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ 43 20 2 2017

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ
Αριθμός Εντολής 43/20-02-2017
ΑΔΑ 6ΟΠΩΟΡ1Π-ΖΒ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-03-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear