76/2022 Ορθή Προμήθεια Καταγραφικού Συστήματος Φωνής (ΑΕ 252) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

76/2022 Ορθή Προμήθεια Καταγραφικού Συστήματος Φωνής (ΑΕ 252)

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή Προμήθεια Καταγραφικού Συστήματος Φωνής (ΑΕ 252)
Ημερομηνία Διακήρυξης 02-09-2022
Αριθμός Διακήρυξης 76/2022
ΑΔΑ 6ΒΠΞΟΡ1Π-45Ο
ΑΔΑΜ 22PROC011182519 2022-09-02
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-09-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear