6Α/22 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΛΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

6Α/22 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΛΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή 6Α/22 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΛΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ
Ημερομηνία Διακήρυξης 08-06-2022
Αριθμός Διακήρυξης 6Α/22/2022
ΑΔΑ 6ΚΗ1ΟΡ1Π-8ΘΠ
ΑΔΑΜ 22PROC010711501 2022-06-08
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-07-2022 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear