ΕΚΔΗΛ. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΟΜΕΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΚΔΗΛ. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΟΜΕΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ (ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ & ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ)
Αριθμός Εντολής 3Φ/27-04-2023
ΑΔΑ 9ΟΩ7ΟΡ1Π-ΞΣ1
ΑΔΑΜ 23REQ012554728
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-05-2023 - Ωρα 11:00
Αρχείο PDF pdf
Bear