Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -ΤΟΜΕΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΜΟΛΑΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 03-01-2023
Αριθμός Διακήρυξης 1 Σ/2023
ΑΔΑ 99ΒΓΟΡ1Π-Γ3Π
ΑΔΑΜ 23REQO11996464
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-02-2023 - Ωρα 11:00
Αρχείο PDF pdf
Bear