ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2/2023 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2/2023

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή Προμήθεια κινητήρα εργοστασιακής ανακατασκευής & παρελκόμενα FIAT DUCATO DIESEL
(ΑΕ 395)
Ημερομηνία Διακήρυξης 24-01-2023
Αριθμός Διακήρυξης 2/2023
ΑΔΑ 6ΤΩΥΟΡ1Π-Ν01
ΑΔΑΜ 23PROC012029379 2023-01-25
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-02-2023 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear