ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, MERCEDES ΤΥΠΟΥ SPRINTER – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, MERCEDES ΤΥΠΟΥ SPRINTER

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, MERCEDES ΤΥΠΟΥ SPRINTER ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ: WDB9036621R638155
1. Ανταλλακτικά επισκευής όπως αναλυτικά παρατίθενται στον επισυναπτόμενο πίνακα
2. Εργασίες επισκευής όπως αναλυτικά παρατίθενται στον επισυναπτόμενο πίνακα
Αριθμός Εντολής 64/21-06-2022
ΑΔΑ ΩΣ01ΟΡ1Π-3Θ8
ΑΔΑΜ 22REQ010779499
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-06-2022 - Ωρα 12 ΠΜ
Αρχείο PDF pdf
Bear