ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 18/04-03-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Α4 & Α3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 18/04-03-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Α4 & Α3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή 1. ΧΑΡΤΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Α4 (ΦΥΛΛΑ 500) 80gr/m² τμχ.150
2. ΧΑΡΤΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Α4 (ΦΥΛΛΑ 250) 160gr/m² Χρώματος Λευκό τμχ.5
3. ΧΑΡΤΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Α3 (ΦΥΛΛΑ 500) 80gr/m² τμχ.2
Αριθμός Εντολής 18/04-03-2022
ΑΔΑ ΨΦΝΣΟΡ1Π-ΠΝΛ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-06-2022 - Ωρα 11:00 π.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear