573ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 8 2 2017 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

573ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 8 2 2017

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 8 2 2017
Αριθμός Εντολής 33/08-02-2017
ΑΔΑ 7ΑΜΖΟΡ1Π-Ψ27
ΑΔΑΜ 17PROC005795862
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-02-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear