572 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΟΤΕΣ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

572 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΟΤΕΣ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ 8 2 2017
Αριθμός Εντολής 34/08-02-2017
ΑΔΑ Ω0Υ1ΟΡ1Π-ΞΩΧ
ΑΔΑΜ 17PROC005794995
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-02-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear