ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Προμήθεια ανταλλακτικών (κρεμαριέρα τιμονιού) για το ΚΗΙ -6783 Mercedes sprinder ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Προμήθεια ανταλλακτικών (κρεμαριέρα τιμονιού) για το ΚΗΙ -6783 Mercedes sprinder ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Προμήθεια ανταλλακτικών (κρεμαριέρα τιμονιού) για το ΚΗΙ -6783 Mercedes sprinder ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης
Αριθμός Εντολής 190/17-08-2021
ΑΔΑ 6Ο71ΟΡ1Π-7ΘΧ
ΑΔΑΜ 21PROC009088470
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-08-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear