557 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΤΖ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

557 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΤΖ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΤΖ ΚΑΙ ΠΕΙΕΣΟΜΕΤΡΑ
Αριθμός Εντολής 39 40/13-02-2017
ΑΔΑ 7Ζ65ΟΡ1Π-ΚΧ3
ΑΔΑΜ 17PROCOO5799745
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-02-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear