557 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΤΖ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

EKAB

EFHMERIES NOSOKOMEION

Σύνδεση χρήστη

557 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΤΖ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΤΖ ΚΑΙ ΠΕΙΕΣΟΜΕΤΡΑ
Αριθμός Εντολής 39 40/13-02-2017
ΑΔΑ 7Ζ65ΟΡ1Π-ΚΧ3
ΑΔΑΜ 17PROCOO5799745
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-02-2017
Αρχείο PDF pdf
Τυπ/μένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης word pdf
Επισκέψεις: 18 | Σήμερα: 1