ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΗΖ (ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΗΤΡΙΑΣ) ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΗΖ (ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΗΤΡΙΑΣ) ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΗΖ (ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΗΤΡΙΑΣ) ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Αριθμός Εντολής Τ07/17-02-2021
ΑΔΑ ΨΛ26ΟΡ1Π-ΘΑ3
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-03-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear