506 υλικα καθαριοτητας 8 2 2017 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

506 υλικα καθαριοτητας 8 2 2017

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή υλικα καθαριτητας
Ημερομηνία Διακήρυξης 08-02-2017
Αριθμός Διακήρυξης 28/9-2-2017/2017
ΑΔΑ Ψ7ΦΘΟΡ1Π-ΒΩΒ
ΑΔΑΜ 17PROC005783841
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-02-2017 - Ωρα 15:00
Αρχείο PDF pdf
Bear