5006 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ 251 13 12 2017 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

5006 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ 251 13 12 2017

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΧΡΩΜΑΤΑ ΓΡΕΒΕΝΑ
Αριθμός Εντολής 251/13-12-2017
ΑΔΑ 7Σ49ΟΡ1Π-9ΩΧ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-12-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear