5004 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ 248 13 12 2017 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

5004 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ 248 13 12 2017

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ
Αριθμός Εντολής 248/13-12-2017
ΑΔΑ ΩΥΚ0ΟΡ1Π-ΑΒΡ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-12-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear