4Α/2019 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

4Α/2019 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΑΒ
Ημερομηνία Διακήρυξης 18-04-2019
Αριθμός Διακήρυξης 4/2019
ΑΔΑ 6ΩΥΛΟΡ1Π-Ω62
ΑΔΑΜ 19PROC004838848
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-05-2019 - Ωρα 09:00 π.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear