4958 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ 250 13 12 2017 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

4958 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ 250 13 12 2017

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΓΑΝΤΙΑ
Αριθμός Εντολής 250/13-12-2017
ΑΔΑ ΩΘ3ΞΟΡ1Π-Σ0Ψ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-12-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear