Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ L, XL, M – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ L, XL, M

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ L, XL, M
Αριθμός Εντολής 11802/07-08-2020
ΑΔΑ Ω9ΛΙΟΡ1Π-ΤΨ2
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-08-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear