ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΜΑΣΚΑ ΠΑΔΙΚΗ Ο2 100% ΜΕ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ
Αριθμός Εντολής ΑΕ 122/01-06-2020
ΑΔΑ 67ΧΒΟΡ1Π-ΟΜΥ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 31-07-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear