ΑΠ 473 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΠ 473 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΠ 473 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ
Αριθμός Εντολής 1496/15-02-2021
ΑΔΑ 9ΦΔΘΟΡ1Π-5ΜΥ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-03-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear