4668 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ 234 ΠΑΤΖ ΖΟΟΛ 13 11 17 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

4668 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ 234 ΠΑΤΖ ΖΟΟΛ 13 11 17

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΑΤΖ ΖΟLL II
Αριθμός Εντολής 234/13-11-2017
ΑΔΑ ΩΘ3ΞΟΡ1Π-Σ0Ψ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-11-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear