4326 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ 196 9 10 2017 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

4326 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ 196 9 10 2017

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΚΑΒ ΣΤΑ ΓΡΕΒΕΝΑ
Αριθμός Εντολής 196/09-10-2017
ΑΔΑ 7Χ58ΟΡ1Π-451
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-11-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear