4309 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ 206 ΜΠΕΚ 5 TEM ΣΕ ΚΗΙ 9961 VW T5 30 10 2017 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

4309 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ 206 ΜΠΕΚ 5 TEM ΣΕ ΚΗΙ 9961 VW T5 30 10 2017

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 5 ΜΠΕΚ ΕΓΚΧΥΤΗΡΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΕ VW T5
Αριθμός Εντολής 206/23-10-2017
ΑΔΑ 7ΜΜΝΟΡ1Π-ΓΣ3
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-11-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear