4193 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΕΣ ΦΙΑΛΕΣ 21 11 17 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

4193 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΕΣ ΦΙΑΛΕΣ 21 11 17

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΦΟΡΗΤΕΣ ΦΙΑΛΕΣ
Αριθμός Εντολής 237/21-11-2017
ΑΔΑ ΩΘ3ΞΟΡ1Π-Σ0Ψ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-12-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear