ΑΠ 4153 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 27Τ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΠ 4153 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 27Τ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΠ 4153 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 27Τ
Αριθμός Εντολής 27Τ /01-06-2021
ΑΔΑ ΨΦΑΕΟΡ1Π-ΕΥΓ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-11-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear