4124 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ 185 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 2 10 2017 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

4124 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ 185 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 2 10 2017

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
Αριθμός Εντολής 185/02-10-2017
ΑΔΑ 7Κ31ΟΡ1Π-ΚΜΝ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-10-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear