3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΒΑΣΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΡΕΙΟΥ CARRERA SPEΝCER R MAX 10G Κωδ: ST42702 C
Αριθμός Εντολής ΑΕ 124/28-05-2019
ΑΔΑ ΩΦ2ΣΟΡ1Π-7ΣΡ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-09-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear