3Α/2019 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

3Α/2019 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΑΒ
Ημερομηνία Διακήρυξης 04-03-2019
Αριθμός Διακήρυξης 3Α/2019
ΑΔΑ Ψ2ΕΔΟΡΙΠ-Μ4Α
ΑΔΑΜ 19PROC004553818
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-04-2019 - Ωρα 09.00 π.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear