3809 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ 173 174 4 9 2017 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

3809 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ 173 174 4 9 2017

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ 173 174
Αριθμός Εντολής 173 174 /04-09-2017
ΑΔΑ ΩΓΓΛΟΡ1Π-ΘΓ6 ΚΑΙ 6ΟΠΩΟΡ1Π-ΖΒ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-09-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear