3785 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ 166 167 171 172 28 8 2017 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

3785 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ 166 167 171 172 28 8 2017

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ 166 167 171 172
Αριθμός Εντολής 166 167 171 172 /28-08-2017
ΑΔΑ 60ΠΩΟΡ1Π-ΖΒ8 ΚΑΙ ΩΓΓΑΟΡΙΠ-ΘΓ6
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-09-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear