ΑΠ 3584/30-11-2020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΠ 3584/30-11-2020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΠ 3584/30-11-2020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ
Αριθμός Εντολής 145/16-11-2020
ΑΔΑ Ψ4ΛΗΟΡ1Π-ΞΟΔ
ΑΔΑΜ 20PROC007741162
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-12-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear