ΕΝΣΥΡΜΑΤΕΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΝΣΥΡΜΑΤΕΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΝΣΥΡΜΑΤΕΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
Αριθμός Εντολής 104/25-06-2018
ΑΔΑ ΩΤΞΣΟΡ1Π-Ψ3Α
ΑΔΑΜ 18PROC003938439
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-11-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear