3427 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ 164 ΓΑΝΤΙΑ 28 8 17 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

3427 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ 164 ΓΑΝΤΙΑ 28 8 17

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΓΑΝΤΙΑ 20000 ΤΕΜΑΧΙΑ
Αριθμός Εντολής 164/28-08-2017
ΑΔΑ 7Ζ65ΟΡ1Π-ΚΧ3
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-09-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear