3400 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ 160 ΥΠΕΡΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΤΟΥΡΜΠΟ ΓΡΕΒ 29 8 2017 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

3400 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ 160 ΥΠΕΡΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΤΟΥΡΜΠΟ ΓΡΕΒ 29 8 2017

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΥΠΕΡΣΙΜΠΙΕΣΤΗΣ ΤΟΥΡΜΠΟ ΓΡΕΒΕΝΑ ΚΗΙ 9961
Αριθμός Εντολής 160/29-08-2017
ΑΔΑ Ω2ΑΕΟΡ1Π-ΜΤ9
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-09-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear