ΑΠ 3257 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ & ΤΟΝΕR ΝΑΥΠΛΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΠ 3257 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ & ΤΟΝΕR ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΠ 3257 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ & ΤΟΝΕR ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Αριθμός Εντολής 6Ν/26-10-2020
ΑΔΑ Ω5ΦΙΟΡ1Π-9ΕΩ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-11-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear