ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΟΥ Α3 Α4 ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΡΟΔΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΟΥ Α3 Α4 ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΡΟΔΟΥ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΑΓΟΡΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΟΥ Α3 Α4 ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΡΟΔΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 01-06-2018
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 14/14-5-18 /2018
ΑΔΑ ΨΩΞ7ΟΡ1Π-Κ62
ΑΔΑΜ 18ΠΡΟΨ003192641
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-06-2018 - Ωρα 15 ΜΜ
Αρχείο PDF pdf
Bear