3184 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ 147 ΕΡΓΑ ΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

3184 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ 147 ΕΡΓΑ ΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ
Αριθμός Εντολής 147/07-08-2017
ΑΔΑ 78ΤΡΟΡ1Π-ΦΙΥ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-08-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear