3173 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ 148, 149, 150, 7-8-17 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

3173 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ 148, 149, 150, 7-8-17

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ
Αριθμός Εντολής 148 149 150/07-08-2017
ΑΔΑ 60ΠΩΟΡ1Π-ΖΒ8 ΚΑΙ ΩΓΓΑΟΡΙΠ-ΘΓ6
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-08-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear