310 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥΡΜΠΟ ΣΕ VW – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

310 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥΡΜΠΟ ΣΕ VW

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥΡΜΠΟ
Αριθμός Εντολής 27/23-01-2017
ΑΔΑ ΩΓΓΛΟΡ1Π-ΘΓ6
ΑΔΑΜ 17REQ005738921
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-01-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear