309 αγορα τουρμπο σε VW – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

309 αγορα τουρμπο σε VW

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή αγορα τουρμπο σε vw αρ. πλαισιου WV1ZZZ7HZ9H077693
Αριθμός Εντολής 26/23-01-2017
ΑΔΑ 6ΟΠΩΟΡ1Π-ΖΒ8
ΑΔΑΜ 17PROC005738898
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-01-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear