308 ΤΕΛΗ ΚΤΕΟ ΓΙΑ ΤΟ 2017 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

308 ΤΕΛΗ ΚΤΕΟ ΓΙΑ ΤΟ 2017

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΤΕΛΗ ΚΤΕΟ ΓΙΑ ΤΟ 2017
Αριθμός Εντολής 25/23-01-2017
ΑΔΑ ΩΤ39ΟΡ1Π-Σ5Χ
ΑΔΑΜ 17REQ005738896
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-01-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear