307 ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2017 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

307 ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2017

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΑΛΑΓΗ ΚΛΕΙΣΤΡΩΝ
Αριθμός Εντολής 24/23-01-2017
ΑΔΑ 7Ζ65ΟΡ1Π-ΚΧ3
ΑΔΑΜ 17PROC005738895
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-01-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear