305 ΑΓΟΡΑ 4 ΤΕΜ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

305 ΑΓΟΡΑ 4 ΤΕΜ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΓΟΡΑ 4 ΤΕΜ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ
Αριθμός Εντολής 22/23-01-2017
ΑΔΑ ΩΟΘΚΟΡ1Π-ΗΨΝ
ΑΔΑΜ 17PROC005738926
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-01-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear